50-års jubileum

Det är snart 50 år sedan Vägsjöfors Herrgård & Ladtjärnstorp inköptes och blev våra läger- och konferensgårdar. Detta vill vi uppmärksamma.

Någon gång under pingst 2018 kommer detta att uppmärksammas på Herrgården, mer information kommer.

Styrelsen har också gett i uppdrag till en arbetsgrupp att försöka producera en bok som skildrar dessa 50 år. Vi vill att det skall bli en bok som innehåller såväl fakta som många personliga minnen och upplevelser från så många personer som möjligt. Men vill också skapa en bok som pekar framåt, där visioner och längtan får plats. Kort sagt – en bok där vi kan glädjas över åren som gått och samtidigt blicka framåt.

Efterlysning
Vi söker nu bilder från dessa 50 år som gått. Har du bilder från läger, kurser, personliga besök på gårdarna……? Välj ut någon/några och skicka dem till oss. Vi vill att du skriver fotografens namn, när och var bilden är tagen och en mycket kort text till bilden. Bilderna kan vara i digitalt format eller pappersbilder (som vi skannar till digitalt). Bra kvalité är önskvärt, men den måste inte vara perfekt. Viktigt – märk dina pappersbilder med namn och adress, så du får dem tillbaks.

Vi vill också att du delar med dig av dina personliga minnen/upplevelser. Skriv några rader (max 500 ord) om något som du vill dela med dig av. Vi vill dessutom att du som har information om något arrangemang eller händelse på Herrgården/Ladtjärn berättar det för oss. Det kan t.ex. vara ett speciellt läger, ett renoveringsprojekt e.dyl.

Till sist vill vi också höra dina visioner och drömmar för våra gårdars framtid. Vad vill du uppleva om 5-10 år?
Vi lovar naturligtvis inte att det du skickar oss kommer med i boken. Men ju mera material vi har tillgång till, ju mer spännande och intressant kan boken bli.

Skicka ditt material till:
Torbjörn Johansson torbjorn.3 [at] telia [dot] com tel 070 681 61 06
Curt Engström curt.engstrom [at] swipnet [dot] se tel 0730 312277
Sune Sandström sunesandstrom53 [at] gmail [dot] com tel 073 330 43 99 Jan Thunberg jan.thunberg [at] telia [dot] com tel 070 622 40 99

Vanligt brev skickar du till:
Curt Engström Nyängsvägen 10 685 33 Torsby
Tack för att Du hjälper oss!

Hälsningar från arbetsgruppen för jubielumsboken