Kommuniteten

Efter en lång tids arbete och samtal får vi nu i april lägga Sommarkommuniteten 2016 åt sidan. Vårt hopp och längtan var att nu ha hittat en grupp som skulle fungera under sommaren, men så är det inte.

Vi kommer under året att fortsätta samtala och sprida tanken inför nästa sommar och tror oss vara mer rustade än tidigare.
I takt med att tankar för sommaren 2017 blir klara läggs dom upp här.
Du kan givetvis alltid komma i kontakt med oss via e-post på: kommuniteten [at] vagsjoforsherrgard [dot] com

Varma hälsningar
Planeringsgruppen